Moodle

You are not logged in. (Login)

Skip Latest News

Latest News

 • 26 1, 13:19
  Miroslav Menšík
  Nové formáty kurzů more...
 • 24 10, 15:04
  Admin User
  Zálohy kurzů more...
 • 21 10, 09:59
  Admin User
  Řecká písmena v texu more...
Skip Main MenuSkip Course categories

Course categories


Budova Veveri 95

Skip Clock

Clock

Skip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 Today ptek, 25 ervenec 25 26 27
28 29 30 31    
Skip LoginSkip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip Aktuality FAST

Aktuality FAST

 • AKTION Česká republika - Rakousko,spolupráce ve vědě a vzdělávání, je program pro podporu bilaterální spolupráce v terciálním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce. Příští termín pro podávání návrhů projektů spolupráce s rakouskými univerzitami je 15. 9. 2014. Projekty je možné realizovat již od 15. října 2014 i v r. 2015. Více informací viz link
 • Consorcitum univerzit ve Florencii, Pise, Perugi (Itálie) a Braunschweigu (Německo) nabízí stipendium pro doktorské studium v oboru "Civil and Environmental Engineering". Studium je v angličtině, ostatní jazyky vítány. Termín pro podání přihlášek je 31.7.2014. Více informací viz příloha
 • Universita UMEF (University of Management, Economics and Finance) v Ženevě nabízí pro uchazeče z České republiky celkem 5 stipendií. Těchto stipendií lze využít k tříletému bakalářskému, dvouletému magisterskému nebo tříletému doktorandskému studiu, které musí být zahájeno v akademickém roce 2014/2015. Jedná se o dílčí stipendia, neboť stipendisté musí počítat s hrazením dalších nutných výdajů (např. nákup učebních pomůcek, pořízení studentské karty aj.) v celkové výši 3800 švýcarských franků (CHF) ročně. Přihlášky se podávají přímo na školu, uzávěrka přijímání přihlášek je 31. července 2014. Formulář žádosti je třeba stáhnout z webové stránky školy, k vyplněnému formuláři je nutné přiložit životopis a doklady o dosavadním vzdělání (podle toho, o kterou úroveň studia se jedná), případně i další doklady, pokud by je švýcarská škola požadovala. Informace o náplni studia musí zájemci vyhledat na webové stránce školy. Případné upřesňující dotazy je nutno směrovat přímo na školu. Kontakt a bližší informace: Internet: http://www.umef-university.ch
 • Se zkušenými odborníky si prakticky vyzkoušíte, co vše obnáší příprava a realizace vědecko-výzkumných projektů financovaných z veřejných zdrojů. Letní škola má za cíl umožnit začínajícím vědcům zorientovat se v problematice vědecko-výzkumných projektů a jejich řízení. Kurz je koncipován jako interaktivní seminář postavený, kromě odborného výkladu, na případových studiích z reálného prostředí a praktických úkolech, na jejichž řešení se podílejí sami účastníci. Kromě dílčích úkolů, souvisejících s jednotlivými probíranými tématy, budou mít účastníci letní školy příležitost vyzkoušet si samostatnou přípravu projektového návrhu a vyzkoušet si roli hodnotitele projektů.
 • V období červenec - srpen 2014 budou úřední hodiny na Pedagogicko-vědeckém oddělení dle Pokynu děkana č. 12/2014 (v příloze).