Moodle

You are not logged in. (Login)

Skip Latest News

Latest News

 • 26 1, 13:19
  Miroslav Menšík
  Nové formáty kurzů more...
 • 24 10, 15:04
  Admin User
  Zálohy kurzů more...
 • 21 10, 09:59
  Admin User
  Řecká písmena v texu more...
Skip Main MenuSkip Course categories

Course categories


Budova Veveri 95

Skip Clock

Clock

Skip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 Today tvrtek, 2 ervenec 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Skip LoginSkip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip Aktuality FAST

Aktuality FAST

 • INFORMACE K ZÁPISU DO OBORU „R“ pro 1. ročník navazujícího magisterského studia 2015/2016 PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE "Dotazník s informacemi pro jednání se stavebními firmami k uzavření - Dohody o zabezpečení odborné praxe a o dalších ujednáních".
 • Německá spolková nadace pro životní prostředí - DBU (www.dbu.de) vypisuje každý rok stipendia pro kvalifikované absolventy vysokých škol ve Střední a Východní Evropě, zaměřených na studium různých oblastí ochrany a tvorby životního prostředí. Stipendijní program podporuje 6 – 12ti měsíční pobyty na německých odborných pracovištích - na vysokých školách, v podnicích, výzkumných ústavech nevládních organizacích, úřadech apod. Místo stipendijního pobytu si mohou zvolit sami žadatelé nebo zajistí DBU dle odborného zájmu žadatele. Pohovory s uchazeči o stipendium budou probíhat v první polovině října 2015. Pobyt začíná zpravidla v únoru následujícího roku a stipendista získá měsíční stipendium ve výši 1060 €. Stipendijní pobyt začíná v Osnabrücku 4-týdenním intenzivním kurzem německého jazyka, který probíhá v malých skupinách dle jazykové úrovně stipendistů. Přihlášku je možné podat v německém nebo anglickém jazyce. Shrnutí důležitých termínů: · 1.8.2015 - termín pro podání přihlášek · říjen 2015 - pohovory s uchazeči · 1.2. 2016 - zahájení stipendijních pobytů · 9.2.2016 – zahájení intenzivního kurzu němčiny Další informace viz příloha
 • Zápisy ke studiu pro akad. rok 2015/2016 se uskuteční dle Pokynu děkana č. 11/2015 - viz příloha.
 • Pozvánka na výstavu prací výtvarné soutěže na ztvárnění sochy věnované Janu Skácelovi.
 • Úřední hodiny na Pedagogicko-vědeckém oddělení v období červenec-srpen 2015 budou uskutečňovány dle Pokynu děkana č. 9/2015 - v příloze.