Moodle

You are not logged in. (Login)

Skip Latest News

Latest News

 • 26 1, 13:19
  Miroslav Menšík
  Nové formáty kurzů more...
 • 24 10, 15:04
  Admin User
  Zálohy kurzů more...
 • 21 10, 09:59
  Admin User
  Řecká písmena v texu more...
Skip Main MenuSkip Course categories

Course categories


Budova Veveri 95

Skip Clock

Clock

Skip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 Today ter, 16 z 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Skip LoginSkip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip Aktuality FAST

Aktuality FAST

 • Ve dnech 15. až 17. září 2014 proběhne na Ústavu pozemního stavitelství pracovní jednání účastníků projektu Mezinárodní energetické agentury (IEA), IEA EBC Annex 56. Tento projekt má za cíl vytvoření mezinárodní metodiky pro posuzování a provádění energeticky a CO2 efektivních renovací obytných budov. Součástí jednání je workshop se zástupci veřejnosti, státní správy a zástupců společností podnikajících ve stavebnictví. Ten proběhne 16. září od 15:30 do 17:30 na radnici městské části Brno-Nový Lískovec. Všechna jednání se konají v anglickém jazyce.
 • Upozornění pro zahraniční studenty po příjezdu ze západní Afriky a Konga, z oblastí výskytu horečky způsobené virem EBOLA - viz příloha
 • Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky – WTA CZ společně s Fakultou stavební VUT v Brně pořádají již 36. konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2014,jejíž součástí je mezinárodní 16th Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB) které se budou konat v prostorách Fakulty stavební VUT v Brně, Veveří 331/95 ve dnech 5. a 6. listopadu 2014. 36. konference „Sanace a rekonstrukce staveb 2014“ se bude konat v tradičním duchu předcházejících konferencí, kdy budou v jejím průběhu prezentovány odborné příspěvky zabývající se problematikou sanací staveb (ochrana a sanace dřevěných konstrukcí, povrchové úpravy, restaurování kamene, sanace zdiva, sanace betonových konstrukcí, fyzikálně chemické vlastnosti, statika a dynamika staveb a sanace hrázděných staveb). V rámci celosvětového trendu zvyšovat prestiž konferencí bude společnost WTA CZ souběžně organizovat 16. mezinárodní konferenci pod názvem 16th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB). V rámci mezinárodní konference budou prezentovány vědecké poznatky v oboru sanací staveb. Organizační výbor konference má potvrzeno uveřejněné vybraných vědeckých článků v recenzovaném časopise zařazeného v databázi SCOPUS (viz. aktuální metodika VaV v České republice). Doufáme, že výše uvedené aktivity společnosti WTA CZ budou podmětné pro Vaši osobní účast na konferenci a že i Vy svojí účastí nebo příspěvkem přispějete k jejímu zdárnému průběhu. Aktuální informace ohledně konferencí včetně dílčích termínů, přehledu příspěvků a průběhu konference budou průběžně aktualizovány na webových stránkách www.wta.cz/konference a http://crrb.wta.cz. V případě Vašeho zájmu se aktivně podílet na některé z výše uvedených konferencí prosím navštivte naše webové stránky, kde také naleznete přihlášku. Těšíme se na společné setkání v průběhu konference. organizační výbor konference Kontakt: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky WTA CZ Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel: 221 082 397 www.wta.cz
 • INSTRUKTÁŽ A SLAVNOSTNÍ IMATRIKULACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKŮ BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ V PREZENČNÍ A KOMBINOVANÉ FORMĚ STUDIA SE USKUTEČNÍ DLE PŘILOŽENÉHO POKYNU DĚKANA Č. 16/2014.
 • Kurz je zaměřen na doplnění a rozšíření znalostí aplikačních úloh z matematiky.