Moodle

You are not logged in. (Login)

Skip Latest News

Latest News

 • 26 1, 13:19
  Miroslav Menšík
  Nové formáty kurzů more...
 • 24 10, 15:04
  Admin User
  Zálohy kurzů more...
 • 21 10, 09:59
  Admin User
  Řecká písmena v texu more...
Skip Main MenuSkip Course categories

Course categories


Budova Veveri 95

Skip Clock

Clock

Skip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 Today ter, 5 kvten 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Skip LoginSkip Online Users

Online Users

Skip Aktuality FAST

Aktuality FAST

 • Od 4. 5. 2015 je otevřeno 2. kolo přihlášek k výjezdu v rámci programu ERASMUS+ v akademickém roce 2015/16 pro studijní pobyty s výjezdy v letním semestru 2015/16, tj. s nástupem na nejdříve od ledna 2016. Více viz odkaz.
 • V příloze najdete pokyn vedoucího oboru Architektura k přijímacímu řízení do NMSP "Architektura a rozvoj sídel".
 • V posledním období přichází na technické obory mnohdy ne příliš kvalitně připravení studenti, a to bud´vlastní zásluhou, nebo díky nevhodně volené střední škole. K nápravě této situace může pomoci LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA, která nejen upevní teoretické základy potřebné ke studiu na technických vysokých školách, ale formou zajímavých přednášek zástupců oborů ukáže potřebu technicky vzdělané mladé generace a zvýší její zájem o tato studia. Letní technická škola shrnuje základní středoškolské znalosti matematiky, deskriptivní geometrie, fyziky, chemie a informatiky a úvod do vysokoškolské problematiky těchto předmětů. Závěrem každého přednáškového dne se posluchači seznámí populární formou s problematikou řešenou na vybraných odborných ústavech Fakulty stavební. V rámci LETNÍ TECHNICKÉ ŠKOLY (již 8mý ročník) je plánovaná prohlídka některých odborných ústavů a laboratoří, Knihovnického informačního centra a možnost návštěvy FIT centra Machina (Kolejní 2, 612 00 Brno).
 • Kurz je zaměřený na doplnění a rozšíření znalostí z technické fyziky. Doporučuje se především těm studentům, kteří si chtějí upevnit a zlepšit svoje znalosti v této oblasti. Během tohoto celosemestrálního kurzu bude teoreticky objasněno a vypočítáno přibližně 80 fyzikálních příkladů pokrývajících oblast kinematiky a dynamiky hmotného bodu, dynamiky tuhých těles, hydromechaniky a mechanických kmitů.
 • Partnerská univerzita Hochschule Wismar pořádá ve dnech 27. 7. až 14. 8. 2015 mezinárodní letní akademii určenou nejen pro studenty architektury, designu a umění. Uzávěrka přihlášek je 15. května 2015. Informace o programu najdete v příloze.