Moodle

You are not logged in. (Login)

Skip Latest News

Latest News

 • 26 1, 13:19
  Miroslav Menšík
  Nové formáty kurzů more...
 • 24 10, 15:04
  Admin User
  Zálohy kurzů more...
 • 21 10, 09:59
  Admin User
  Řecká písmena v texu more...
Skip Main MenuSkip Course categories

Course categories


Budova Veveri 95

Skip Clock

Clock

Skip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 Today sobota, 29 jen 29 30
31       
Skip LoginSkip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip Aktuality FAST

Aktuality FAST

 • Ústav STM srdečně zve dne 2. 11. 2016 do zasedací mísnosti C421, kde od 10:00 a 10:30 zazní přednášky kolegyně a kolegy z Koszalin University of Technology: Dr inż. Monika Matuszkiewicz -- Imperfections in computations of guyed lattice masts, Dr inż. Przemysław Krystosik -- Static and stability of steel frames with semi-rigid joints. Podrobnosti v příloze.
 • Ve čtvrtek dne 10. listopadu 2016 se v 11:00 hod v aule budovy A uskuteční seminář pro uchazeče o studium v doktorských studijních programech - viz příloha.
 • Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb pořádá v rámci CŽV kurz "Termovizní a praktická měřící metodika pro testování tepelné obálky budovy". Kurz se uskuteční ve čtvrtek 3. listopadu 2016 na FAST VUT. Více informací o programu kurzu naleznete v přiloženém letáčku. V případě Vašeho zájmu o kurz kontaktujte Ing. Martina Mohapla, Ph.D.: mohapl@centrum.cz
 • Dobrovolnická organizace GFPS nabízí za podpory Česko-německého fondu budoucnosti studentům všech studijních oborů semestrální stipendium na vybranou německou vysokou školu. Stipendium je ve výši 600,-- EUR/měs, udělované od 1. 4. do 31. 8. 2017. Podmínka - znalost německého jazyka na úrovni B1. Uzávěrka přihlášek je 31. 10. 2016. Více informací viz příloha
 • V rámci programu CEEPUS nabízí Fakulta stavební jednoměsíční nebo tříměsíční studentské pobyty na University for Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG)do Bulharska a na University of Mongenegro do Černé Hory. Pobyty lze realizovat v letním semestru 2016/17. Termín pro podání elektronické přihlášky je 31. 10. 2016. Bližší informace viz přiložený link