Moodle

You are not logged in. (Login)

Skip Latest News

Latest News

 • 26 1, 13:19
  Miroslav Menšík
  Nové formáty kurzů more...
 • 24 10, 15:04
  Admin User
  Zálohy kurzů more...
 • 21 10, 09:59
  Admin User
  Řecká písmena v texu more...
Skip Main MenuSkip Course categories

Course categories


Budova Veveri 95

Skip Clock

Clock

Skip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 Today ptek, 24 jen 24 25 26
27 28 29 30 31   
Skip LoginSkip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
Skip Aktuality FAST

Aktuality FAST

 • Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb pořádá v rámci projektu CEPRI workshop "Klempířské práce". Workshop se bude konat ve dnech 25.-27. 11. 2014 v dílnách firmy KIPON v Havlíčkově Brodě. Více informací naleznete v přiložené pozvánce.
 • Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb pořádá v rámci projektu CEPRI workshop "Tesařské spoje". Workshop se bude konat ve dnech 12.-14. 11. 2014 v Nové Vsi, okres Český Krumlov. Více informací naleznete v přiložené pozvánce.
 • Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb pořádá v rámci projektu CEPRI workshop "Klempířské práce". Workshop se bude konat ve dnech 27.-29. 10. 2014 v dílnách firmy KIPON v Havlíčkově Brodě. Více informací naleznete v přiložené pozvánce.
 • Kurz CŽV, pořádaný Ústavem technologie, mechanizace a řízení staveb, se bude konat dne 13.11.2014 od 9 do 15 hodin. Cílem kurzu bude získat ucelenou informaci o moderním způsobu realizace dřevostaveb technologií Structual Insulated Panels, především o konstrukčních systémech, realizaci hrubých staveb a jejich dokončování, stavební fyzice, montážní dokumentaci a cenových kalkulacích.
 • Ústav architektury Fakulty stavební VUT v Brně zve všechny zájemce na přednášky zahraničních hostů, které se konají v rámci projektu CEPRI na Fakultě stavební, Veveří 95, vždy v místnosti D182 v 18.30. Vstup zdarma. Thomas Gordon Smith je americký architekt a malíř. Jako zakladatel Školy architektury Univerzity v Notre Dame oživil tradiční způsob výuky navrhování v klasickém jazyce. Přednáška představí mezinárodní hnutí za návrat klasicismu do architektonického navrhování. Jan Michl je česko-norský historik a teoretik designu a architektury. Přednáška osvětlí skrze jev humoru v designu činnost designérů jako nesoukromou, k veřejnosti se obracející výtvarnou aktivitu a zároveň předloží tezi, že inteligentní designérská řešení mají v sobě téměř vždy prvek humoru. Přednáška shrne názory sedmi srozumitelně píšících badatelů o designu, kteří předložili alternativy k tzv. funkcionalistické teorii designu. How the public and NGOs can participate in urban design, via the ‘charrette’ process for public participation Audun Engh je norský právník, sekretář skandinávské pobočky INTBAU. Přednáška představí metodiku ‘charrette’ pro městské plánování – workshop, při kterém všechny strany, od developerů a architektů přes magistráty po obyvatele a nevládní organizace, spolupracují na vytvoření plánu založeného na konsensu.