Moodle

You are not logged in. (Login)

Skip Latest News

Latest News

 • 26 1, 13:19
  Miroslav Menšík
  Nové formáty kurzů more...
 • 24 10, 15:04
  Admin User
  Zálohy kurzů more...
 • 21 10, 09:59
  Admin User
  Řecká písmena v texu more...
Skip Main MenuSkip Course categories

Course categories


Budova Veveri 95

Skip Clock

Clock

Skip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 Today tvrtek, 21 srpen 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Skip LoginSkip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip Aktuality FAST

Aktuality FAST

 • AKTION Česká republika - Rakousko,spolupráce ve vědě a vzdělávání, je program pro podporu bilaterální spolupráce v terciálním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce. Příští termín pro podávání návrhů projektů spolupráce s rakouskými univerzitami je 15. 9. 2014. Projekty je možné realizovat již od 15. října 2014 i v r. 2015. Více informací viz link
 • V období červenec - srpen 2014 budou úřední hodiny na Pedagogicko-vědeckém oddělení dle Pokynu děkana č. 12/2014 (v příloze).
 • Zápisy do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2014-15 na FAST VUT se uskuteční dle přiloženého Pokynu děkana č. 11/2014.
 • Kurz je zaměřený na doplnění a rozšíření znalostí z technické fyziky. Doporučuje se především těm studentům, kteří si chtějí upevnit a zlepšit svoje znalosti v této oblasti. Během tohoto celosemestrálního kurzu bude teoreticky objasněno a vypočítáno přibližně 80 fyzikálních příkladů pokrývajících oblast kinematiky a dynamiky hmotného bodu, dynamiky tuhých těles, hydromechaniky a mechanických kmitů.
 • Je shrnutí základních středoškolských znalostí matematiky, deskriptivní geometrie, fyziky, chemie a informatiky a úvod do vysokoškolské problematiky těchto předmětů. Závěrem každého přednáškového dne se posluchači seznámí populární formou s problematikou řešenou na vybraných odborných ústavech a dále s Knihovnickým centrem (budova A v areálu školy). V posledním období přichází na technické obory mnohdy ne příliš kvalitně připravení studenti, a to bud´vlastní zásluhou, nebo díky nevhodně volené střední škole. K nápravě této situace může pomoci LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA, která nejen upevní teoretické základy potřebné ke studiu na technických vysokých školách, ale formou zajímavých přednášek zástupců oborů ukáže potřebu technicky vzdělané mladé generace a zvýší její zájem o tato studia.