Moodle

You are not logged in. (Login)

Skip Latest News

Latest News

 • 26 1, 13:19
  Miroslav Menšík
  Nové formáty kurzů more...
 • 24 10, 15:04
  Admin User
  Zálohy kurzů more...
 • 21 10, 09:59
  Admin User
  Řecká písmena v texu more...
Skip Main MenuSkip Course categories

Course categories


Budova Veveri 95

Skip Clock

Clock

Skip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 Today steda, 3 z 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Skip LoginSkip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip Aktuality FAST

Aktuality FAST

 • Kurz je zaměřen na doplnění a rozšíření znalostí aplikačních úloh z matematiky.
 • Přijímáme přihlášky do 3. kola výběrového řízení pro pracovní stáže Etrasmus+ pro akademický rok 2014/15. Přihlášky lze podávat do 28. 9. 2014 na podatelně, osobně nebo poštou na Oddělení vnitřních a vnějších vztahů FAST.
 • AKTION Česká republika - Rakousko,spolupráce ve vědě a vzdělávání, je program pro podporu bilaterální spolupráce v terciálním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce. Příští termín pro podávání návrhů projektů spolupráce s rakouskými univerzitami je 15. 9. 2014. Projekty je možné realizovat již od 15. října 2014 i v r. 2015. Více informací viz link
 • Zápisy do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2014-15 na FAST VUT se uskuteční dle přiloženého Pokynu děkana č. 11/2014.
 • Kurz je zaměřený na doplnění a rozšíření znalostí z technické fyziky. Doporučuje se především těm studentům, kteří si chtějí upevnit a zlepšit svoje znalosti v této oblasti. Během tohoto celosemestrálního kurzu bude teoreticky objasněno a vypočítáno přibližně 80 fyzikálních příkladů pokrývajících oblast kinematiky a dynamiky hmotného bodu, dynamiky tuhých těles, hydromechaniky a mechanických kmitů.