Moodle

You are not logged in. (Login)

Skip Latest News

Latest News

 • 26 1, 13:19
  Miroslav Menšík
  Nové formáty kurzů more...
 • 24 10, 15:04
  Admin User
  Zálohy kurzů more...
 • 21 10, 09:59
  Admin User
  Řecká písmena v texu more...
Skip Main MenuSkip Course categories

Course categories


Budova Veveri 95

Skip Clock

Clock

Skip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 Today tvrtek, 24 duben 24 25 26 27
28 29 30     
Skip LoginSkip Online UsersSkip Aktuality FAST

Aktuality FAST

 • Dovolujeme si Vás pozvat na exkurzi Vodního díla Šance, která se uskuteční 7. 5. 2014. Během exkurze si prohlédnete korunu hráze, odběrnou věž, injekční štolu, odvodňovací štolu pod hrází, strojovnu v podhrází včetně MVE. Odjez 7. 5. 2014 v 7.00 před budovou Žižkova 17. Předpokládaný návrat v 15.00. Více informací v přiloženém souboru. Těšíme se na Vaši účast. Doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D.
 • Ústav technických zařízení budov FAST VUT v Brně ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí - územním centrem Brno pořádá dne 23. 4. 2014 konferenci Technická zařízení a kvalita vnitřního prostředí v budovách s téměř nulovou spotřebou energie. Koná se od 10:00 do 15:30 v Kongresovém centru, sálu C, Výstaviště 1, Brno. Vstup volný, občerstvení, 1 bod do CŽV ČKAIT
 • Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci Inteligentní budovy, která se uskuteční 23. dubna 2014 v sálu Morava, pavilonu A jako součást zahajovacího programu Mezinárodního stavebního veletrhu v Brně. Odborná konference zaměřená na problematiku inteligentních budov a domácností se zabývá i aktuální koncepcí „chytrých“ měst a jejich udržitelného rozvoje. K hlavním tématům patří inteligentní management s energetickými zdroji a aplikace informačních, komunikačních a multimediálních technologií v každodenním životě obyvatel dnešních a budoucích obytných aglomerací. Konference se uskuteční ve spolupráci s Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj, která je součástí World Business Council for Sustainable Development, s Veletrhy Brno a.s., VUT Brno, Českomoravskou elektrotechnickou asociací ELA a Českým svazem stavebních inženýrů ČSSI. P R O G R A M: 10:30 registrace účastníků 11:00 Úvodní slovo - RNDr. Petr Beneš, Sdělovací technika 11:10 zástupce České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj 11:30 O sítích, nikoliv však rybářských aneb inteligentní obec - Ing. Tomáš Maixner, Institut pro rozvoj měst a obcí 11:45 Bezdrátová elektroinstalace xComfort pro chytré domy se neobejde bez Smart Manageru - Ing. Jaromír Pávek, Eaton Elektrotechnika 12:15 Foxtrot v inteligentním domě očima stavaře - Ing. Jaromír Klaban, Tecomat 12:45 přestávka na občerstvení 13:00 Smart řízení - inteligentní regulace spotřeby a výrovy elektřiny - Ing. Radek Němec, Nano Energies Trade 13:30 RNDr. Jana Ryšlinková CSc., Nupharo Park 14:00 Návratnost investice energetického systému rodinného domu - Ing. Milan Hošek, ActivHouse Účast na konferenci je podmíněna předchozí registrací a je zdarma. Více informací a registraci na konferenci naleznete . Účastníci konference budou mít volný vstup na Stavební veletrhy! Těšíme se na Vaši návštěvu. Sdělovací technika spol. s.r.o.
 • Základní jednodenní kurz z oblasti zásobování pitnou vodou. Základní výpočty v dopravě vody – Základy trubní hydrauliky – tlakové ztráty v potrubí; Potřeba vody; Pracovní bod čerpadla; Akumulační objem vodojemu; Dimenzování vodovodních řadů (schematizace odběrů, zatěžovací stavy, návrh dimenze, posouzení). Více informací naleznete na vodovod.info/kurzy
 • se konají ve dnech 23. 4. - 26. 4. 2014. Stánek Fakulty stavební najdete v pavilonu P v přízemí. Studenti a zaměstnanci FAST jsou srdečně zváni. Registraci vstupenky zdarma je možné provést v intranetu.