Moodle

You are not logged in. (Login)

Skip Latest News

Latest News

 • 26 1, 13:19
  Miroslav Menšík
  Nové formáty kurzů more...
 • 24 10, 15:04
  Admin User
  Zálohy kurzů more...
 • 21 10, 09:59
  Admin User
  Řecká písmena v texu more...
Skip Main MenuSkip Course categories

Course categories


Budova Veveri 95

Skip Clock

Clock

Skip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 Today ptek, 4 z 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
Skip LoginSkip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip Aktuality FAST

Aktuality FAST

 • Studenti 1. ročníků bakalářských studijních programů „Stavební inženýrství“, „Geodézie a kartografie“, „Architektura pozemních staveb“ a "Městské inženýrství" v prezenční formě studia zapsaní do 31. 8. 2015 (včetně) se povinně zúčastní instruktáže o studiu spojenou s poučením o BOZP, PO a o nakládání s chemickými látkami a přípravky podle § 44a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která se bude konat: ve čtvrtek 17. září 2015 v aule budovy Z (Žižkova 17, místnost Z 240). Po absolvování instruktáže se skupina přesune do auly budovy A (Veveří 95, 1. poschodí), kde budou studenti slavnostně imatrikulováni. Časový harmonogram instruktáží a imatrikulací pro jednotlivé skupiny bude upřesněn Pokynem děkana dne 7. září 2015.
 • Důležité informace pro studenty 1. ročníků prezenční i kombinované formy týkající se průkazů naleznete v příloze
 • TERMÍNY KURZŮ PRO DRUHÉ POLOLETÍ R. 2015 JSOU VYPSÁNY. PŘIHLAŠOVAT SE MŮŽETE PROSTŘEDNICTVÍM ENEXU. Registrace do kurzů průběžného vzdělávání energetických specialistů se provádí výhradně přes systém ENEX provozovaný MPO. Kurzy jsou určeny především pro energetické specialisty evidované MPO v souladu s vyhláškou č.118/2013. Termíny kurzů na VUT v Brně v r. 2015: 24. 9. - 25. 9., 22. 10. - 23. 10., 19. 11. - 20. 11., 10. 12. - 11. 12. 2015. Informace: Ing. Olga Šmídová, smidova.o@fce.vutbr.cz , tel. 541147936
 • Nová možnost získání stipendia pro studenty VŠ technického zaměření - v příloze.
 • Zápisy k řádnému studiu na Fakultě stavební VUT v Brně pro uchazeče, kteří budou konat státní maturitu na podzim 2015, se uskuteční dle Rozhodnutí děkana č. 1/2015 - v příloze