• Tento kurz je zaměřen na následující oblasti:

  - porozumění nejen každodenně používaným výrazům, ale vést rozhovor na témata, která jsou součástí každodenních problémů,

  - používání všech základních časů minulých, budoucích a samozřejmě času přítomného.

  Student bude schopen porozumět i lehce složitějším textům a poslechům, bude schopen prezentovat informace z mluvených a psaných zdrojů, bude zvládat celkem plynulé a přesnější vyjadřování, bude schopen používat jazyk účinně a sponntánně pro společenské, studijní a pracovní účely, dosáhne výstupní úrovňě A2 vyšší dle SERR.


 • Tento kurz je zaměřen na následující oblasti:

  - porozumění každodenně používaným výrazům a základním frázím, umožňujícím uspokojovat základní životní potřeby,

  - schopnost představit sebe a jiné a umět se ptát na osobní údaje.

  Student zvládne porozumnění základním informacím, pokud jsou vyjádřeny zřetelně a standartním způsobem, naučí se vytvářet jednoduché texty týkající se základních témat, dosáhne úrovně A2 nižší SERR