Kurzy přesunuté do této kategorie jsou určené k zrušení.

  • Cílem kurzu je úvod do 3D modelování a vizualizace převážně v aplikaci 3ds Max. Počáteční cvičení budou věnována 2D a 3D kreslení V AutoCadu. Výuka bude probíhat v aplikaci AutoCad 2013 a 3ds Max Design 2013. Kurz je ukončen klasifikovaným zápočtem.
  • mmmm
  • Napište stručný a zajímavý odstavec, který popisuje, o čem pojednává tento kurz.